Wykaz nieruchomości w dyspozycji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi

 

Lp.

Adres nieruchomości

Tytuł prawny

Powierzchnia gruntu (m2)

Powierzchnia budynków (m2)

Powiat bełchatowski

1.

ul. 1 Maja 7

Bełchatów

Trwały zarząd - Decyzja Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Prezydium Powiatowej Rady Narodowej        w Bełchatowie sygn. ZGT.VI-62/9/70 z dnia 16.02.1970 r., Postanowienie Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Bełchatowie sygn. ZGT.VI-62/9/70 z dnia 19.02.1970 r.

6.301

2.919,50

2.

ul. Kościuszki 33

Zelów

Trwały zarząd - Decyzja Naczelnika Miasta     i Gminy Zelów sygn. ZGT-8224a-8/79 z dnia 07.07.1979 r., Decyzja Starosty Bełchatowskiego sygn. GN.II.7226/R/136/00  z dnia 14.12.2009 r.

1.023

439,50

3.

Kolonia Drużbice 137

Trwały zarząd - Akt notarialny Rep. A nr 1632/88 z dnia 18.08.1988 r.

738

244,48

4.

ul. Pułaskiego 24

Szczerców

Trwały zarząd - Akt notarialny Rep. A nr 987/86 z dnia 22.09.1986 r.

280

146,50

5.

Kluki 84

Trwały zarząd - Decyzja Kierownika Urzędu Rejonowego w Bełchatowie sygn. G.II.7241/I/3/95 z dnia 09.02.1995 r.

1.400

210,48

6.

ul. Wieluńska 72

Rusiec

Trwały zarząd - Decyzja Kierownika Urzędu Rejonowego w Wieluniu sygn. G.7224-3-18/91/92 z dnia 13.10.1992 r., Decyzja Kierownika Urzędu Rejonowego w Wieluniu sygn. G.7224-3-18/91/92 z dnia 18.01.1993 r.

899

372,00

7.

ul. Urzędowa 1

Kleszczów

Trwały zarząd - Akt notarialny Rep. A nr 6345/78, Akt notarialny Rep. A nr 6339/78    z dnia 12.12.1978 r., Decyzja Kierownika Urzędu Rejonowego w Bełchatowie sygn. G.II.7224-2/4/92 z dnia 26.08.1992 r., Decyzja Starosty Bełchatowskiego Nr 1279.2014 sygn. AB.6740.8.6.2014.8.BM.AP.DA z dnia 06.08.2014 r., Postanowienie Starosty Bełchatowskiego Nr 63.2015 sygn. AB.6740.8.6.2014.8.BM.AP.DA z dnia 06.03.2015 r.

467

147,60

Powiat brzeziński

1.

ul. Konstytucji 3 Maja 3

Brzeziny

Trwały zarząd - Decyzja Starosty Brzezińskiego sygn. BG.7014/1/06/07 z dnia 21.06.2007 r.

2.747

1.235,38

Powiat kutnowski

1.

ul. Toruńska 14

Kutno

Trwały zarząd - Akt notarialny Rep. A nr 4648/72 z dnia 12.12.1972 r.

8.180

3.187,20

2.

ul. B. Prusa 19

Krośniewice

Trwały zarząd - Decyzja Kierownika Urzędu Rejonowego w Kutnie sygn. GR-7224/1/1/2/93/D.27 z dnia 28.09.1993 r.

2.620

479,00

3.

ul. W. Łukasińskiego 14

Żychlin

Trwały zarząd - Akt notarialny Rep. A nr 4329/2002 z dnia 07.06.2002 r., Decyzja Starosty Kutnowskiego sygn. GP.I.7012-2-5/2003 z dnia 02.06.2003 r.

703

313,10

Powiat łaski

1.

ul. 9 Maja 32/36

Łask

Trwały zarząd - Akt notarialny Rep. A nr 3087/71 z dnia 12.11.1971 r., Akt notarialny Rep. A nr 1229/72 z dnia 09.05.1972 r., Akt notarialny Rep. A nr 2334/72 z dnia 10.08.1972 r., Akt notarialny Rep. A nr 2989/72 z dnia 02.11.1972 r., Akt notarialny Rep. A nr 3037/72 z dnia 07.11.1972 r.

6.718

2.441,00

2.

ul. Wieluńska 15

Widawa

Trwały zarząd - Decyzja Naczelnika Gminy Widawa sygn. RGGŚ-8224/7/89 z dnia 06.11.1989 r.

600

292,00

3.

ul. Nowy Rynek 16

Widawa

Trwały zarząd - Decyzja Starosty Łaskiego sygn. GN.6844.20.2014 z dnia 05.12.2014 r.

1.629

-

Powiat łęczycki

1.

ul. Ozorkowskie Przedmieście 4

Łęczyca

Trwały zarząd - Akt notarialny Rep. A nr 3863/92 z dnia 28.12.1992 r., Decyzja Kierownika Urzędu Rejonowego w Łęczycy sygn. GR.7224-7/96 z dnia 19.02.1996 r.

2.339

2.684,95

Powiat łowicki

1.

ul. Bonifraterska 12/14

Łowicz

Trwały zarząd - Decyzja nr ZGT.6/62-1/18/73 Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Komunikacji Prezydium Powiatowej Rady Narodowej z grudnia 1973 r., Akt notarialny Rep. A nr 1293/86 z dnia 03.11.1986 r., Decyzja Kierownika Wydziału Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Łowiczu sygn.G.VI.82241/124/89 z dnia 27.07.1989 r.

3.218

2.214,87

Powiat miejski łódzki

1.

ul. Lutomierska 108/112

Łódź

Trwały zarząd - Decyzja Prezydenta Miasta Łodzi sygn. GKI.X.72244-a/22-1/02/04/os    z dnia 28.12.2004 r.

17.300

13.453,20

2.

ul. Lutomierska 118

Łódź

Trwały zarząd - Decyzja Prezydenta Miasta Łodzi sygn. GKI.X.72244/23-2/09/OS z dnia 28.08.2009 r., Decyzja Prezydenta Miasta Łodzi sygn. DGM-SP-II.6844.20.2013 z dnia 18.12.2013 r.

2.919

-

3.

ul. Pienista 71

Łódź

Trwały zarząd - Decyzja nr 17/81 sygn. RZGT-III-8224/4/17/81 Naczelnika Dzielnicy Łódź – Polesie z dnia 06.01.1981 r., Akt notarialny Rep. A nr III-3975/76 z dnia 08.12.1976 r., Akt notarialny Rep. A nr 3969/76 z dnia 08.12.1976 r.

190.154

24.835,31

4.

ul. Stokowska 21/25

Łódź

Trwały zarząd - Decyzja Naczelnika Dzielnicy Łódź – Widzew sygn. RZGT-III-8224/78/77

z dnia 26.09.1977 r., Akt notarialny Rep. A nr III-5426/77 z dnia 19.07.1977 r., Akt notarialny Rep. A nr III-5432/77 z dnia 19.07.1977 r., Akt notarialny Rep. A nr III-5438/77 z dnia 19.07.1977 r.

55.829

19.548,00

5.

ul. Smutna 23

Łódź

Trwały zarząd - Decyzja Prezydenta Miasta Łodzi sygn. GKI.X.72244/13/05/OS z dnia 30.09.2005 r., Decyzja Prezydenta Miasta Łodzi sygn. GKI.X.72244/13/09/BW z dnia 16.10.2009 r.

75.682

12.014,00

6.

ul. K. Anstadta 9

Łódź

Trwały zarząd - Decyzja Prezydenta Miasta Łodzi sygn. GKI.X.72244/125/06/07/OS      z dnia 16.05.2007 r.

5.130

1.405,10

7.

ul. H. Sienkiewicza 26

Łódź

Trwały zarząd - Decyzja Naczelnika Dzielnicy Łódź - Śródmieście nr 14/82, sygn. RZGT.III-8224/4/14/82 z dnia 26.03.1982 r.

631

787,00

8.

ul. C.K. Norwida 18

Łódź

Trwały zarząd - Decyzja Kierownika Urzędu Rejonowego w Łodzi sygn. GGG-7224/30/JG/97 z dnia 12.11.1997 r.

873

473,00

9.

ul. J. Tuwima 12a

Łódź

Trwały zarząd - Decyzja Prezydenta Miasta Łodzi sygn. DGM-SP-II.6844.36.2014 z dnia 12.02.2015 r., Decyzja Prezydenta Miasta Łodzi sygn. DGM-BZSP-III.6844.7.2016.AKK z dnia 29.01.2016 r.

1.146

2.777,46

10.

ul. S. Skrzywana 14

Łódź

Trwały zarząd - Decyzja Naczelnika Dzielnicy Łódź - Górna sygn. RZGT-III-8224/4/69/76    z dnia 13.10.1976 r.

927

324,00

11.

ul. Rysownicza 36 m. 51

Łódź

Trwały zarząd - Decyzja Prezydenta Miasta Łodzi sygn. GKI.XI.72244-a/I/27/01 z dnia 20.04.2001 r.

6,15

46,55

12.

ul. J. Kilińskiego 150    m. 3, 4 i 12

Łódź

Trwały zarząd - Protokół zdawczo – odbiorczy będący załącznikiem do Instrukcji z dnia 17.10.1950 r., Decyzja Prezydenta Miasta Łodzi sygn. GKI.X.72244/16/00/07/OS z dnia 14.03.2007 r., Decyzja Prezydenta Miasta Łodzi sygn. GKI.X.72244/16-2/08/OS z dnia 01.10.2008 r., Decyzja Prezydenta Miasta Łodzi sygn. DGM-SP-II.6844.13.2015 z dnia 16.07.2015 r.

228,46

185,96

13.

ul. M. Gandgiego 16 m. 49

Trwały zarząd - Akt notarialny Rep. A nr 860/2013 z dnia 27.02.2013 r.

5,96

22,32

14.

ul. H. Sienkiewicza 28/30

Łódź

Trwały zarząd - Decyzja Z-cy Kierownika Wydz. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi sygn. GKM.III.8b/22/4/66 z dnia 22.06.1966 r.

i Decyzja Kierownika Urzędu Rejonowego

w Łodzi sygn. GGG-7224/29/JG/97 z dnia 12.11.1997 r.

13.806

12.837,28

15.

ul. Ciesielska 27

Łódź

Trwały zarząd - Decyzja Z-cy Kierownika Wydz. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi sygn. GKM.III-8b/22/5/66 z dnia 22.06.1966 r.

2.001

1.892,00

16.

ul. Armii Krajowej 33

Łódź

Trwały zarząd - Decyzja Kierownika Wydz. Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Dzielnicowego Łódź – Śródmieście sygn. IV.GGG.V-8224/433/89 z dnia 15.02.1989 r.

2.878

1.605,00

17.

ul. M. Kopernika 29/31

Łódź

Trwały zarząd - Decyzja Z-cy Kierownika Wydz. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi sygn. GKM.IV/11/131/17/70 z dnia 26.10.1970 r.

1.518

2.607,20

18.

ul. O.W.iN. 60

Łódź

Trwały zarząd - Decyzja Prezydenta Miasta Łodzi sygn. GKI.XI.7012/I/25/00 z dnia 21.12.2000 r.

3.894

1.979,00

19.

ul. Wysoka 45

Łódź

Trwały zarząd - Decyzja Z-cy Kierownika Wydz. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi z dnia 22.06.1966 r.

1.660

2.160,00

20.

ul. 3 Maja 43

Łódź

Trwały zarząd - Decyzja Kierownika Urzędu Rejonowego w Łodzi sygn. GGG-7224/21/22/ML/94 z dnia 03.11.1994 r.

3.787

1.223,00

21.

ul. Wólczańska 250

Łódź

Trwały zarząd - Decyzja Z-cy Kierownika Wydz. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi sygn. GKM.III-8b/22/6/66 z dnia 22.06.1966 r., Decyzja Prezydenta Miasta Łodzi sygn. GKI.X.-a/I/106/02/03 z dnia 29.03.2004 r.

1.715

2.357,93

22.

ul. Kwietniowa 1

Łódź

Trwały zarząd - Decyzja Prezydenta Miasta Łodzi sygn. DGM-SP-II.6844.21.2015 z dnia 28.09.2015 r.

3.213

-

Powiat łódzki wschodni

1.

ul. 11 Listopada 62f

Koluszki

Trwały zarząd - Akt notarialny Rep. A nr 237/96 z dnia 11.04.1996 r., Akt notarialny Rep. A nr 238/96 z dnia 11.04.1996 r.

3.268

2.482,87

2.

pl. 500-lecia 6

Rzgów

Trwały zarząd - Decyzja Naczelnika Gminy Rzgów sygn. GG.8224/6A/1/88 z dnia 24.11.1988 r., Decyzja Kierownika Urzędu Rejonowego w Pabianicach sygn. URP.G.7220/52/98 z dnia 25.03.1998 r.

568

335,10

3.

ul. S. Żeromskiego 31

Tuszyn

Trwały zarząd - Akt notarialny Rep. A nr 1378/2000 z dnia 11.05.2000 r., Decyzja Starosty Powiatu Łódzkiego – Wschodniego sygn. BGiGN-7012/44/01 z dnia 05.04.2001 r.

2.976

915,23

Powiat opoczyński

1.

al. Dąbrówki 1

Opoczno

Trwały zarząd - Decyzja Starosty Opoczyńskiego sygn. GNIII.6844.1.4.2014 z dnia

16.10.2014 r., Postanowienie Starosty Opoczyńskiego sygn. GNIII.6844.1.4.2014

z dnia 25.11.2014 r.

7.339

3.144,12

Powiat pabianicki

1.

ul. S. Żeromskiego 18

Pabianice

Trwały zarząd - Decyzja Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Komunikacji Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Pabianicach sygn.
G-IX-44/10/73 z dnia 20.07.1973 r., Decyzja Kierownika Urzędu Rejonowego w Pabianicach sygn. URP.G.7220/154/98 z dnia

25.03.1998 r.

9.519

3.059,00

2.

ul. Zgierska 4

Konstantynów Łódzki

Trwały zarząd - Decyzja nr 27/72 Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej              i Mieszkaniowej Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Łodzi sygn. ZGT-3025 n z dnia 04.05.1972 r., Decyzja Kierownika Urzędu Rejonowego w Pabianicach sygn. URP.G.7220/153/98 z dnia 25.03.1998 r.  

1.168

281,00

Powiat pajęczański

1.

ok. ul. Wieluńskiej (nieruchomość bez nadanego adresu)

Pajęczno

Trwały zarząd - Decyzja Starosty Pajęczańskiego sygn. GN.6844.1.1.2016 z dnia 17.02.2016 r.

9.150

-

Powiat piotrkowski

1.

ul. Szkolna 20/38

Piotrków Trybunalski

Trwały zarząd - Decyzja Prezydenta Miasta Piotrkowa Tryb. sygn. IMN.I.72242/44/2003 z dnia 14.03.2003 r., Decyzja Prezydenta Miasta Piotrkowa Tryb. sygn. SPN.72240-1/10/2010 z dnia 05.08.2010 r., Decyzja Prezydenta Miasta Piotrkowa Tryb. sygn. SPN.6644.2.10.2012     z dnia 28.06.2012 r.

19.315

15.973,68

2.

ul. Szkolna 5

Sulejów

Trwały zarząd - Akt notarialny Rep. A nr 2632/83 z dnia 17.10.1983 r.

1.314

251,00

3.

ul. Warszawska 3

Wolbórz

Trwały zarząd - Decyzja Naczelnika Gminy Wolbórz sygn. 8171/3/85 z dnia 26.02.1985 r., Akt notarialny Rep. A nr 3626 z dnia 30.12.1987 r.

693,63

304,52

4.

ul. Piotrkowska 11

Moszczenica

Trwały zarząd - Decyzja Starosty Piotrkowskiego sygn. GN.7012-9/2003 z dnia 19.05.2008 r.

1.471

318,60

5.

Grabica 85

Trwały zarząd - Protokół zdawczo - odbiorczy   z dnia 19.09.1953 r.

2.300

216,80

Powiat poddębicki

1.

ul. G. Narutowicza 10

Poddębice

Trwały zarząd - Decyzja Starosty Poddębickiego sygn. GN.6844.7.2011 z dnia 21.12.2011 r.

294,34

155,83

2.

ul. Targowa 22

Poddębice

Trwały zarząd - Decyzja Starosty Poddębickiego sygn. GN.6844.4.2014 z dnia 17.12.2014 r.

5.107

-

3.

ul. Kościelnicka 38

Uniejów

Trwały zarząd - Decyzja Kierownika Urzędu Rejonowego w Turku sygn. GG-7224-21/95    z dnia 02.12.1996 r.

2.860

265,71

Powiat radomszczański

1.

ul. marsz.               J. Piłsudskiego 56

Radomsko

Trwały zarząd – Decyzja Kierownika Urzędu Rejonowego w Radomsku sygn. G.II.7224/13/15/98 z dnia 25.06.1998 r., Decyzja Starosty Radomszczańskiego sygn. GN.I.7014/24/2003 z dnia 17.10.2003 r.

7.077

2.143,16

2.

ul. Mostowa 22

Przedbórz

Trwały zarząd - Decyzja Naczelnika Miasta     i Gminy Przedbórz sygn. G-8224/2/87 z dnia 17.03.1987 r.

666

241,50

Powiat rawski

1.

ul. T. Kościuszki 23

Rawa Mazowiecka

Trwały zarząd - Orzeczenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi nr Sa.II-45/37/52 z dnia 07.08.1952 r., Akt notarialny Rep. A nr 687/2001 z dnia 21.02.2001 r.

2.992

1.840,35

2.

ul. Jana Pawła II 36

Biała Rawska

Trwały zarząd - Akt notarialny Rep. A         nr 1425/67 z dnia 16.06.1967 r., Decyzja Starosty Rawskiego sygn. GG.I.7011-6/04     z dnia 24.11.2004 r., Decyzja Starosty Rawskiego sygn. GG.I.7011-6/2004 z dnia 17.01.2005 r., Decyzja Starosty Rawskiego sygn. GG.I.7002-5/08 z dnia 28.02.2008 r., Decyzja Starosty Rawskiego sygn. GG.I.6844.2.16.2014.AM z dnia 22.07.2015 r.

1.361

334,37

Powiat sieradzki

1.

ul. W. Sikorskiego 2

Sieradz

Trwały zarząd - Akt notarialny Rep. A nr 3283/78 z dnia 23.06.1978 r., Akt notarialny Rep. A nr 3289/78 z dnia 23.06.1978 r., Akt notarialny Rep. A nr 3295/78 z dnia 23.06.1978 r., Akt notarialny Rep. A nr 3301/78 z dnia 23.06.1978 r., Akt notarialny Rep. A nr 3732/78 z dnia 08.08.1978 r., Akt notarialny Rep. A nr 3738/78 z dnia 08.08.1978 r., Akt notarialny Rep. A nr 3744/78 z dnia 08.08.1978 r., Akt notarialny Rep. A nr 5104/78 z dnia 26.10.1978 r., Akt notarialny Rep. A nr 7986/78 z dnia 03.11.1978 r., Akt notarialny Rep. A nr 6020/78 z dnia 30.11.1978 r., Decyzja Prezydenta Miasta Sieradza sygn. ZGT-II-8222/2/80 z dnia 10.12.1980 r., Decyzja Kierownika Urzędu Rejonowego       w Sieradzu sygn. OG.III-7224/43/91 z dnia 17.02.1992 r., Decyzja Starosty Sieradzkiego sygn. GK.III-7012/12/2001 z dnia

17.07.2001 r., Decyzja Starosty Sieradzkiego sygn. GK.III.6844.5.2012 z dnia 24.05.2012 r.

78.825

17.283,61

2.

ul. Parkowa 12b

Złoczew

Trwały zarząd - Umowa z dnia 18.12.1998 r.

721

178,91

3.

pl. Niepodległości 13a

Błaszki

Trwały zarząd - Decyzja Kierownika Urzędu Rejonowego w Sieradzu sygn. OG.III-7224/217/95/97 z dnia 24.06.1997 r.

427,16

232,88

4.

ul. Sadowa 47

Warta

Trwały zarząd - Decyzja Starosty Sieradzkiego sygn. GK.III.6844.5.2016 z dnia 25.05.2016 r.

4.211

-

Powiat skierniewicki

1.

ul. J. III Sobieskiego 69

Skierniewice

Trwały zarząd - Umowa o przekazaniu nieruchomości za odpłatnością z dnia 01.09.1987 r., Aneks nr 1 do umowy           o przekazaniu nieruchomości za odpłatnością  z grudnia 1987 r.

3.053

3.320,10

2.

ul. Łowicka 32a

Skierniewice

Trwały zarząd - Decyzja Prezydenta       Miasta Skierniewice sygn. ZGT.8224/132/80  z dnia 10.06.1980 r., Akt notarialny Rep. A   nr 916/80 z dnia 24.06.1980 r., Decyzja Wiceprezydenta Miasta Skierniewice sygn. ZGT.8221/1/11/5/80 z dnia 30.06.1980 r., Decyzja Wiceprezydenta Miasta Skierniewice sygn. ZGT.8221/1/11/4/80 z dnia  30.06.1980 r., Decyzja Wiceprezydenta Miasta Skierniewice sygn. ZGT.8221/1/11/3/80      z dnia 30.06.1980 r., Decyzja Wicepre -  zydenta Miasta Skierniewice sygn. ZGT.8221/1/11/2/80 z dnia 30.06.1980 r., Decyzja Wiceprezydenta Miasta Skierniewice sygn. ZGT.8221/1/11/1/80 z dnia  30.06.1980 r., Akt notarialny Rep. A nr 3778/86 z dnia 15.12.1986 r.

23.249

1.906,07

3.

ul. Farna 6

Bolimów

Trwały zarząd - Decyzja Naczelnika Gminy     w Bolimowie sygn. 7019/12/82 z dnia 25.11.1982 r.

1.500

255,94

Powiat tomaszowski

1.

ul. O. Lange 44

Tomaszów Mazowiecki

Trwały zarząd - Akt notarialny Rep. A nr 8.444/2003 z dnia 14.10.2003 r., Akt notarialny Rep. A nr 8.583/2003 z dnia 16.10.2003 r.

7.000

5.148,67

2.

ul. Łódzka 10

Rokiciny - Kolonia

Trwały zarząd - Akt notarialny Rep. A nr 1156/2002 z dnia 14.03.2002 r.

4.800

265,98

3.

ul. Mazowiecka 54

Czerniewice

Trwały zarząd - Akt notarialny Rep. A nr 1909/88 z dnia 06.12.1988 r.

500

188,47

Powiat wieluński

1.

ul. Warszawska 22a

Wieluń

Trwały zarząd - Akt notarialny Rep. A nr 973/1993 z dnia 08.07.1993 r., Decyzja Kierownika Urzędu Rejonowego w Wieluniu sygn. G.7224/1-45/94 z dnia 06.10.1994 r., Akt notarialny Rep. A nr 3157/1994 z dnia 16.12.1994 r., Decyzja Kierownika Urzędu Rejonowego w Wieluniu sygn. G.7224-4/96

z dnia 06.05.1996 r.

6.024

2.994,68

2.

Biała Druga 4

Trwały zarząd - Decyzja Kierownika Urzędu Rejonowego w Wieluniu sygn. G.7224-31/95-97 z dnia 08.05.1997 r.

1.400

386,67

3.

ul. Wieluńska 19

Osjaków

Trwały zarząd - Akt notarialny Rep. A nr 2350/1998 z dnia 20.07.1998 r.

2.434

330,18

Powiat wieruszowski

1.

ul. Kuźnicka 28a

Wieruszów

Trwały zarząd - Akt notarialny Rep. A nr 4372/2000 z dnia 27.10.2000 r., Akt notarialny Rep. A nr 2703/2003 z dnia 22.07.2003 r.

5.647

1.418,04

Powiat zduńskowolski

1.

ul. Spacerowa 27

Zduńska Wola

Trwały zarząd - Akt notarialny Rep. A         nr 1934/2004 z dnia 23.03.2004 r.,     Decyzja Starosty Zduńskowolskiego sygn. GN.IV.7012-40/04 z dnia 28.10.2010 r.

8.481

3.286,04

Powiat zgierski

1.

ul. Długa 58/60

Zgierz

Trwały zarząd - Decyzja nr 7/72 Z-cy Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej  i Mieszkaniowej Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Zgierzu sygn. ZGT/44/8/S/72   z dnia 21.03.1972 r., Decyzja Kierownika Oddziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Rejonowego w Zgierzu sygn. G.7224/3/1/92 z dnia 03.02.1992 r.

4.289

2.738,00

2.

ul. ks. kard.

S. Wyszyńskiego 7

Ozorków

Trwały zarząd - Akt notarialny Rep. A nr III-3206/80 z dnia 28.11.1980 r., Decyzja

nr 2/81 Naczelnika Miasta Ozorkowa sygn. ZGT/8224/Oz./D-24/81 z dnia 06.03.1981 r., Decyzja Starosty Zgierskiego sygn. GK.6821.218.2013.RF z dnia 19.07.2013 r.

1.091

622,00

3.

ul. Grunwaldzka 5

Stryków

Trwały zarząd - Akt notarialny Rep. A nr III-3948/76 z dnia 08.12.1976 r., Decyzja     nr 141/77 Naczelnika Miasta i Gminy Stryków sygn. RZGT-III-8224/4/141/77 z dnia 14.06.1977 r.

538

286,00

4.

ul. Piotrkowska 8/12

Aleksandrów Łódzki

Trwały zarząd  - Decyzja Starosty Zgierskiego sygn. GK.I.7012/7/60A/06 z dnia 16.11.2006 r.

647

687,12

5.

ul. L. Norblina 3

Głowno

Trwały zarząd - Decyzja Starosty Zgierskiego sygn. GK.I.7012/7/40G/03 z dnia   11.12.2003 r., Decyzja Starosty Zgierskiego sygn. GK.I.7012/24/97G/08 z dnia  02.12.2008 r.

3.338

621,30

6.

ul. Sportowa 5

Ozorków

Trwały zarząd - Decyzja nr 24/76 Naczelnika Miasta Ozorkowa sygn. ZGT/44/Oz./2-L/76

z dnia 10.07.1976 r., Decyzja nr 24a/78 Naczelnika Miasta Ozorkowa sygn. ZGT/44/Oz./2-L/78 z dnia 25.04.1978 r.

22.645

42,00

 

 

Budżet Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi
w latach 2002 – 2009
/Kwoty podane w złotych/

 

2002

2003

2004

2005

76.995.685*

329.684.987

359.592.240

383.397.940

 

 

2006

2007

    2008

2009

379.932.431

434.267.460

511.728.633

527.298.644

 

 

2010

2011

 486.603.717

 492.697.975

 

 *w 2002 r. budżet obejmował tylko wydatki Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Od 2003 r. budżet dotyczy całego województwa


 

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego: 

 

Lp.

Zakres

Pliki do pobrania
(wykazy)

Osoba odpowiedzialna

Informacje o planowanym sposobie zbycia

Tryb

Termin

Pliki do pobrania (wykazy)

1

Uzbrojenie i technika policyjna

pobierz

Dariusz Grzmiel
tel: 42 665-32-49
Wydział Gospodarki Materiałowo - Technicznej

-

-

pobierz

2

Sprzęt mundurowo-żywnościowy

pobierz

Violetta Działak
tel: 42 665-43-61
Wydział Gospodarki Materiałowo - Technicznej

-

 7.10.2016

pobierz

3

Sprzęt i wyposażenie kwatermistrzowskie

Wyposażenie biurowe

pobierz

 

Elżbieta Wilczek
tel: 42 665-32-87

Agata Barańska
tel: 42 665-32-60

Iwona Kosińska
tel: 42 665-32-61

Wydział Gospodarki Materiałowo - Technicznej

-

-

pobierz

4

Maszyny i urządzenia techniczne

pobierz

Andrzej Szmajda
tel: 42 665-39-70
tel: 42 665-39-71
Wydział Inwestycji i Remontów

-

-

pobierz

5

Materiały budowlane

pobierz

Andrzej Szmajda
tel: 42 665-39-70
tel: 54 665-39-71
Wydział Inwestycji i Remontów

-

-

pobierz

6

Środki transportu

pobierz

Robert Nosarzewski
tel: 42 665-32-46
Wydział Transportu

-     

 

 

7

Sprzęt łączności i informatyki

pobierz

Dorota Bartczak
tel: 42 665-11-16
Wydział Łączności i Informatyki

-

-

pobierz

 

 

 

Metryczka

Data publikacji : 29.10.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Kutnie
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Witczak
do góry